ما آرادی ها نه تنها در موسسه آراد،بلکه در کوه و دشت و برف نیز آلمانی یاد می گیریم.

تور تالاب کانی برازان

تشکیل کلاس گروه آلمانی در تورک مال

تصاویری از کشورهای آلمان،اتریش و سوئیس

تشکیل کلاس گروه آلمانی در گالری سنگی

ترم بهار ۱ سال ۱۳۹۷ در آراد

گفتگوی زنده

)
    در حال تایپ است...

    برای ارسال پیام به ما فرم زیر را پر کنید.

    ارسال پیام لغو